Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande för den enskilde. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Alla vårdgivare och även de omsorgsgivare som är anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, får ge den enskilde tillgång till sin dokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom ett elektroniskt system.

Direktåtkomst är ett sätt att ta del av personuppgifter. Den som har direktåtkomst till någon annans register eller databas kan på egen hand söka efter uppgifter men utan att kunna påverka innehållet.

Annat elektroniskt utlämnande avser sådan överföring av uppgifter som inte sker genom direktåtkomst. Det kan ske genom en så kallad fråga–svar-funktion. Funktionen får inte lämna ut uppgifter (ge något svar) utan att det finns en fråga från mottagaren.

Socialtjänst

Verksamheter inom socialtjänsten som inte är anslutna till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Verksamheter inom socialtjänsten som inte är anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får lämna ut uppgifter till den enskilde elektroniskt om en sekretessprövning har gjorts och säkerhetsåtgärder har vidtagits. Dessa verksamheter har dock inte möjlighet att lämna ut uppgifter till den enskilde genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom ett elektroniskt system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Omsorgsgivare som är anslutna till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

En omsorgsgivare har möjlighet att ge en omsorgsmottagare direktåtkomst till ospärrade uppgifter om hen som har gjorts tillgängliga i systemet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En sådan omsorgsgivare kan också ge omsorgsmottagaren tillgång till hens dokumentation (ospärrade uppgifter) genom annat elektroniskt utlämnande genom ett elektroniskt system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Hälso- och sjukvård

För vårdgivare har det ingen betydelse om vårdgivaren är ansluten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller inte. Vårdgivare får ge en patient direktåtkomst, eller åtkomst genom annat elektroniskt utlämnande, till delar av eller hela patientjournalen, men vårdgivaren har ingen skyldighet att erbjuda det. En förutsättning är att förbindelsen är krypterad med stark autentisering. Det innebär till exempel att vårdgivaren använder en inloggning som ställer krav på att den enskildes identitet kontrolleras på minst två olika sätt (e-legitimation eller motsvarande).

Om en vårdgivare bara ger begränsad direktåtkomst, till exempel på grund av sekretesskäl, ska den enskilde få information om det. Det kan till exempel gälla uppgifter som berör skydd för barn, anmälare, vårdnadshavare eller vård och behandling. Den enskilde ska också få information om vart hen kan vända sig för att förstå dokumentationen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: