Statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Här hittar du statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Under 2022 vårdades drygt 12 600 personer i sluten vård med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Könsfördelningen bland dessa var jämn.
  • Under 2022 vårdades cirka 2 000 personer i sluten vård med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Av dessa var 85 procent män.

Källa: Statistikdatabasen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Statistikpublikationer

Tvångsvård enligt LPT
Tvångsvård enligt LPTArtikelnummer: 2021-4-7335|Publicerad: 2021-04-15
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om psykiatrisk tvångsvård grundar sig på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård inkluderar uppgifter om de patienter som vårdats genom lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, samt vilka diagnoser och tvångsåtgärder som getts.

Statistikens kvalitet

Kvaliteten i tvångsvårdsuppgifterna har förbättrats årligen sedan 2009 då vi började ta in uppgifterna men statistiken är fortfarande osäker. Trender eller jämförelser mellan län ska göras med försiktighet. Antalet patienter inom lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, har ökat, men detta beror inte på en reell ökning utan på en förbättring av inrapporteringen. Detsamma gäller tvångsåtgärder som ser ut att ha ökat dramatiskt, vilket beror på en bättre rapportering. Generellt sett så antas antalet patienter som vårdats inom LPT och LRV vara en mer tillförlitlig uppgift än antalet tvångsåtgärder. Båda uppgifterna ökar i antal varje år vilket tyder på en förbättrad inrapportering år för år.

I och med att tvångsvårdsuppgifterna ingår i patientregistret kan det antas att samma typer av brister i kvaliteten som finns i övriga patientregistret även finns i delen som innehåller tvångsvård.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: