Statistik om läkemedel

Här hittar du statistik om läkemedel baserad på läkemedelsregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Drygt 7 miljoner personer hämtade ut minst ett läkemedel på recept år 2023. Detta motsvarar cirka 67 procent av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna. 
  • Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män. Av kvinnorna i Sverige hämtade 75 procent ut minst ett läkemedel under 2023 jämfört med 60 procent av männen.
  • Medel mot högt blodtryck var den läkemedelsgrupp som användes av flest personer. 2023 hämtade nästan 2,3 miljoner patienter ut denna typ av läkemedel på apotek, vilket motsvarar 22 procent av befolkningen.

Källa: Statistik om läkemedel 2023

Statistikpublikationer

Statistik om läkemedel är en årlig rapport. Den innehåller statistik om läkemedel på recept samt vissa uppgifter om receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna vården. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i april.

Statistik om läkemedel

Statistik om läkemedel till barn ger en bild av hur många barn under 18 år som får receptförskrivna läkemedel. Rapporten visar också hur användningen utvecklats för enskilda läkemedel under en 10-årsperiod.

Statistik om läkemedel till barn
Statistik om läkemedel till barn 2015Artikelnummer: 2016-10-8|Publicerad: 2016-01-01
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om läkemedel kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om läkemedel grundar sig på flera källor:

Det här ingår i statistiken

  • Antal patienter och patienter per tusen invånare. Denna uppgift anger hur många patienter som hämtat ut minst ett läkemedel på recept
  • Mängd uthämtade läkemedel i form av antal recept och definierade dygnsdoser, DDD
  • Läkemedelskostnader
  • Övergripande uppgifter om rekvisitionsläkemedel som ges direkt till patienten i öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om läkemedel av god kvalitet. Uppgiftsskyldigheten till statistiken är lagstadgad och insamlingen oftast automatiserad. Det gör att kvaliteten hålls god och jämn från år till år.

De uppgifter som kan ha ett visst bortfall är främst receptfria läkemedel sålda utanför apotek samt, på senare år, rekvisitionsläkemedel.

Beroende på hur läkemedelsförsörjningen organiseras i regionerna kan viss försäljning saknas i statistiken. I vissa regioner är det till exempel vanligare att administrera läkemedel direkt i dagvård vid sjukhus istället för att förskriva dem på recept. I dessa fall hamnar inga uppgifter i statistiken från läkemedelsregistret.

Läs mer om kvalitet och bortfall i dokumentet Kvalitetsdeklaration som är en bilaga till publikationen Statistik om läkemedel. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: