Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga

Här hittar du statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga baserad på registret över insatser till barn och unga. Det är allt från korta fakta, rapporter till tabeller. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Hälften av heldygnsinsatserna gick till barn under 15 år.
  • Det gavs något fler insatser till pojkar än till flickor. Det gäller alla åldersgrupper.
  • Familjehem är den vanligaste placeringsformen.

Källa: Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2022

Statistikpublikation

Barn och unga – insatser är en rapport som innehåller statistik om insatser som blir till barn och unga i individ- och familjeomsorgen.

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskning . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till barn och unga grundar sig på uppgifter från registret över insatser för barn och unga . Registret innehåller information om givna heldygnsinsatser. Utöver det samlas även aggregerade uppgifter i om öppenvårdsinsatser. Det innebär att uppgifterna innehåller individuella uppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till barn och unga innehåller insatser som är behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Insatser till barn och unga utan biståndsbeslut ingår inte.

Statistiken innehåller bland annat tabeller över antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet och de som får öppenvårdsinsatser. Uppgifterna redovisas i första hand på riksnivå men i en del fall även på kommunnivå.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet och bortfall beror på registrets kvalitet och bortfall. Förutsättningarna för uppgiftsrapporteringen, och därmed tillförlitligheten, varierar kraftigt mellan olika kommuner.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: