Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Statistik om operationer och behandlingar i specialistvård

Här hittar du statistik om operationer och behandlingar i specialistvård, det vill säga i sluten vård och specialiserad öppenvård, baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I sluten vård registrerades operationer och kirurgiska åtgärder på 411 000 patienter under 2022. Det är en ökning med en procent sedan 2021. Av patienterna 2022 var 59 procent kvinnor och 41 procent män.
  • Förutom mindre kirurgiska ingrepp var operationer på rörelseapparaten (exempelvis på höftleder och lår) den vanligaste operationskategorin i sluten vård.
  • Ungefär 1 249 000 patienter besökte läkare i specialiserad öppen vård för kirurgiska åtgärder under 2022, vilket är en ökning med 3 procent från 2021. Av patienterna var 54 procent kvinnor och 46 procent män.
  • Totalt var det 1 513 000 patienter som fick genomgick operation eller kirurgisk åtgärd i den specialiserade vården under 2022.

Källa: Statistikdatabasen för operationer i sluten vård och specialiserad öppen vård (dagkirurgi)

Statistikpublikationer

Vi har för tillfällen inga rapporter om operationer och behandlingar i specialistvård.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att se vilka verksamhetsutövare och behandlingar som utförts specialistvården som helhet, samt uppdelat på sluten vård och specialiserad öppenvård.

Statistikdatabas för verksamhet i slutenvård och specialiserad öppenvård

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret .

Det här ingår i statistiken

Statistiken om operationer och behandlingar baseras på vårdtillfällen från slutenvården från 1998 och besök hos läkare i öppen specialistvård från 2005. Dessa två delar utgör tillsammans den svenska specialistvården. Statistiken innehåller således inte primärvård, det vill säga inga besök från vårdcentraler eller liknande.

De uppgifter som ingår i statistiken är antal patienter som genomgått en viss operation (kirurgisk åtgärd) per år. Dessa åtgärder klassificeras som kirurgiska åtgärder enligt KVÅ och det är den indelning som används i statistiken. Dock behöver vården bara rapportera i åtgärder som har varit viktiga under vårdkontakten och som inte ingår i en större åtgärd. Totala antalet operationer respektive behandlingar redovisas också. Vidare finns också uppgifter om kön, ålder och patientens hemlän.

Statistikens kvalitet

År 2001 infördes inrapportering av läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Antalet läkarbesök som rapporteras in har sedan dess ökat kraftigt. Det är därför inte möjligt att titta på antal läkarbesök i öppenvården över tid för att se om exempelvis fler patienter får en viss operation nu jämfört med tidigare. Det är också viktigt att tänka på detta när statistik för hela specialistvården sammanställs. Något som ser ut som en ökning i antal personer som besöker vården kan i själva verket vara en ökad inrapportering av dessa till patientregistret. Det finns fortfarande ett bortfall av läkarbesök, som till stor del består av privata vårdgivare som inte rapporterat in data.

Vissa ökningar av antalet patienter och utförda operationer och behandlingar i specialiserad öppenvård kan förklaras med förändrad registrering av akutbesök. Från och med 2015 registreras ett akutbesök i den specialiserade öppenvården även om patienten sedan skriver in på ett sjukhus. Åren innan 2015 registrerar information om exempelvis diagnoser och åtgärder från ett sådant akutbesök enbart på inskrivningen. Själva akutbesöket i öppenvården räknades inte med i statistiken. Detta får också genomslag i statistiken för hela specialistvården avseende några operationer och behandlingar.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: