Månadsstatistik ekonomiskt bistånd

Här redovisar vi preliminär statistik över ekonomiskt bistånd månadsvis. Syftet med den preliminära månadsstatistiken är att ge ett snabbt underlag till uppföljning och analys av befolkningens behov av bistånd.

Statistiken visar hur behoven förändras över tid och möjliggör dessutom jämförelser mellan olika kommuner. Uppgifterna om försörjningshinder gör det möjligt att identifiera behov hos målgruppen fortlöpande och systematiskt, vilket kan utgöra underlag för planering av insatser.

Den preliminära månadsstatistiken publiceras i slutet av varje månad. Statistiken redovisas i månadsstatistikdatabasen med en månads fördröjning. Socialstyrelsen gör slutligen en sammanställning för hela året som presenteras som officiell statistik i en separat rapport.

Redovisning av den preliminära månadsstatistiken

Redovisningen av den preliminära månadsstatistiken innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd, antal personer och hushåll samt försörjningshinder per kommun.

Från och med mars 2017 publiceras månadsstatistiken i statistikdatabasen. Från och med mars 2019 publiceras månadsstatistiken i statistikdatabasen med en månadsfördröjning.

December månad 2016 är den sista sammanställningen som gjorts i excelform av statistiken. Tidigare månaders tabellsammanställningar samt tabeller på stadsdelsnivå går att beställa.

Senast uppdaterad:
Publicerad: