Statistik om aborter

Här hittar du statistik om aborter baserad på sammanställningar av Socialstyrelsen. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta 

  • I Sverige utförs uppskattningsvis mellan 30 000 och 38 000 aborter per år. År 2022 utfördes cirka 35 450 aborter. Det motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2022 utfördes 61 procent av aborterna före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. År 2022 utfördes drygt 8 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och användes vid 96 procent av alla aborter år 2022.

Källa: Statistik om aborter 2022

Statistikpublikation

Statistik om aborter
Statistik om aborter 2022Artikelnummer: 2023-5-8521|Publicerad: 2023-05-04
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om aborter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Källor till statistiken

De kliniker som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade.

Det här ingår i statistiken

Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Till och med år 2011 finns dessutom uppgifter om antal tidigare förlossningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: