Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Statistik om aborter

Här hittar du statistik om aborter baserad på sammanställningar av Socialstyrelsen. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I Sverige utförs uppskattningsvis mellan 30 000 och 38 000 aborter per år. År 2023 utfördes cirka 35 550 aborter. Det motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2023 utfördes 63 procent av aborterna före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden men ökade något under 2023 till en andel på 8,5 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och användes vid drygt 96 procent av alla aborter år 2023.

Källa: Statistik om aborter 2023

Statistikpublikation

Statistik om aborter
Statistik om aborter 2023Artikelnummer: 2024-5-9073|Publicerad: 2024-05-07
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om aborter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Källor till statistiken

De kliniker som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade.

Det här ingår i statistiken

Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår grupperade uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, om tidigare abort samt kvinnans ålder. Från och med 1985 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. För 2013 saknas uppgifter helt på grund av ett avbrott i insamlingen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: