Statistik om aborter

Här hittar du statistik om aborter baserad på sammanställningar av Socialstyrelsen. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I Sverige utförs uppskattningsvis årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2020 utfördes cirka 34 600 aborter. Det motsvarar 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2020 utfördes 85 procent av aborterna före vecka 9 och 60 procent före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. År 2020 utfördes cirka 9 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och används vid 96 procent av alla aborter år 2020.

Källa: Statistik om aborter 2020

Statistik om aborter 2020
Statistik om aborter 2020Artikelnummer: 2021-5-7373|Publicerad: 2021-05-04
Tillhörande dokument och bilagor
Halvårsstatistik om aborter 2020
Preliminär halvårsstatistik om aborter 2020 Artikelnummer: 2020-12-7075|Publicerad: 2020-12-02

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om aborter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov. 

Källor till statistiken

De kliniker som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade.

Det här ingår i statistiken

Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Till och med år 2011 finns dessutom uppgifter om antal tidigare förlossningar.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: