Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök

Här hittar du statistik om akutmottagningar, väntetider och besök baserad på specialiserad öppenvård i patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Antalet besök på landets akutmottagningar minskade mellan 2019 och 2020 med 13 procent till 1,6 miljoner besök år 2020.
  • Hälften av patienterna på landets akutmottagningar fick 2020 en läkarbedömning inom 50 minuter (median för tid till läkarbedömning). Det var en minskning med 8 minuter jämfört med 2019. Väntetiden varierar stort mellan olika akutmottagningar.

  • Hälften av besöken på landets akutmottagningar under 2020 varade mer än 3 timmar och 38 minuter (median för total vistelsetid). Äldre patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen än yngre patienter.

Källa: Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2020

Statistikpublikation

Akutmottagningar, väntetider och besök är en årlig rapport. Rapporten ger övergripande statistik över antalet patienter som sökt vård på akutmottagning och deras väntetider, fördelat på sjukhus, ålder och kön.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen för akutmottagningar, väntetider och besök finns uppgifter om antal besök, tid till läkare och total vistelsetid, från och med år 2016. Du kan själv dela upp statistiken på kön, ålder, region, sjukhus samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök innehåller uppgifter avseende total vistelsetid, tid till läkarbedömning och antal besök vid akutmottagningar med två eller fler somatiska specialiteter som är samlokaliserade. Statistiken finns endast för vuxna individer (19 år eller äldre). De mått som redovisas är median och 90:e percentil för de två olika väntetiderna.

Uppgifterna började samlas in till Socialstyrelsens patientregister 2015. Från år 2016 har kvaliteten på de uppgifter som rör besök på sjukhusbundna akutmottagningar bedömts vara tillräckligt hög för att kunna publiceras.

Statistikens kvalitet

Det är enbart statistik över besök på sjukhusbundna akutmottagningar med två, eller fler, samlokaliserade somatiska specialiteter som publiceras i Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök samt i statistikdatabasen. Statistiken påverkas således av olikheter i hur dessa mottagningar är organiserade i regionerna. Den påverkas också av exempelvis av hur vården i övrigt är organiserad och av befolkningssammansättningen.

Inrapporterad data för några regioner är inte av tillräckligt bra kvalitet och ingår därför inte i statistiken för vissa år. Läs mer i dokumentet Bilaga – Kvalitet i faktablad och statistikdatabas – Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2016 – 2020 (bilaga till statistikrapporten Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2020).

Mer hos oss

Mer hos andra

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: