Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda

Här hittar du statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda baserad på medicinska födelseregistret, MFR. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I Sverige föds ungefär 110 000–120 000 barn varje år och av dessa är kring 3 000 flerbörder (främst tvillingar).
  • Äldst är förstföderskorna i Stockholms län, där medelåldern år 2021 var 31 år. Yngst år 2021 var mödrarna i Södermanland län där medelåldern bland förstföderskor var 28 år.
  • 18,6 procent av alla förlossningar skedde med kejsarsnitt år 2021. Kejsarsnittsfrekvensen skiljer sig stort mellan regionerna.
  • Andelen dödfödda har sjunkit något och har legat på under 3,2 promille de senaste tre åren. Det är nivåer som är mycket låga i internationell jämförelse.
  • Andelen kvinnor med övervikt eller obesitas (BMI på 25 eller mer) vid inskrivning i mödrahälsovården har ökat, från 25 procent år 1992 till 45 procent år 2021.

Källa: Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2021

Statistikpublikation

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn är ett faktablad med tillhörande tabeller som omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige. Rapporten baseras på medicinska födelseregistret, MFR, och ingår i Sveriges officiella statistik

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om graviditeter, förlossningar och nyfödda kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda grundar sig på uppgifter från medicinska födelseregistret, MFR. Förlossningsvården ansvarar för att journaler från mödrahälsovård- och förlossningsvård för mor och barn skickas in till Socialstyrelsen. Det gäller för alla graviditeter som lett till förlossning. Uppgifterna kopplas därefter till Statistiska centralbyråns, SCB, folkbokföringsuppgifter. Inga uppgifter finns om spontana eller inducerade aborter i MFR.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda inkluderar information om

  • mödrarna, exempelvis ålder, rökvanor före och under graviditeten samt BMI
  • förlossningarna, exempelvis förlossningssätt, smärtlindringsmetoder och förekomst av perinealbristningar
  • de nyfödda, exempelvis uppgift om enkelbörd eller flerbörd, födelsevikt, graviditetslängd och överlevnad.

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda av god kvalitet och bortfallet begränsat. Statistiken omfattar cirka 95-99 procent av alla förlossningar i landet.

För mödrahälsovårdsuppgifter är bortfallet något högre än för uppgifter från förlossningsvården.

En del variabler finns med i statistiken för enbart vissa tidsperioder. Mer information om vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i medicinska födelseregistrets variabelförteckning

Senast uppdaterad:
Publicerad: