Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda

Här hittar du statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda baserad på medicinska födelseregistret, MFR. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I Sverige föds ungefär 110 000–120 000 barn varje år och av dessa är drygt 3 000 flerbörder (främst tvillingar).
  • Äldst är förstföderskorna i Stockholms län, där medelåldern år 2020 var 30,9 år. Yngst år 2020 var mödrarna i Södermanlands län där medelåldern bland förstföderskor var 27,8 år.
  • 17,9 procent av alla förlossningar skedde med kejsarsnitt år 2020. Kejsarsnittsfrekvensen skiljer sig stort mellan regionerna.
  • De två regioner där förstföderskor i högst utsträckning fick ryggbedövning (epidural) vid vaginal förlossning år 2020 var Gävleborg med 73,4 procent och Dalarna med 73,3 procent. I Värmland var andelen 43,4 procent och i Skåne var den 50,5 procent, jämfört med rikets 64,2 procent.

Källa: Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2020

Statistikpublikation

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn är ett faktablad med tillhörande tabeller som omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige. Rapporten baseras på medicinska födelseregistret, MFR, och ingår i Sveriges officiella statistik. 

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om graviditeter, förlossningar och nyfödda kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda grundar sig på uppgifter från medicinska födelseregistret, MFR. Förlossningsvården ansvarar för att journaler från mödrahälsovård- och förlossningsvård för mor och barn skickas in till Socialstyrelsen. Det gäller för alla graviditeter som lett till förlossning. Uppgifterna kopplas därefter till Statistiska centralbyråns, SCB, folkbokföringsuppgifter. Inga uppgifter finns om spontana eller inducerade aborter i MFR.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda inkluderar information om

  • mödrarna, exempelvis ålder, rökvanor före och under graviditeten, samt BMI, 
  • förlossningarna, exempelvis förlossningssätt, smärtlindringsmetoder och förekomst av perinealbristningar
  • de nyfödda, exempelvis uppgift om enkelbörd eller flerbörd, födelsevikt, graviditetslängd och överlevnad.

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda av god kvalitet och bortfallet begränsat. Statistiken omfattar cirka 95-99 procent av alla förlossningar i landet.

För mödrahälsovårdsuppgifter är bortfallet något högre än för uppgifter från förlossningsvården.

En del variabler finns med i statistiken för enbart vissa tidsperioder. Mer information om vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i medicinska födelseregistrets variabelförteckning

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: