Statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård

Här hittar du statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård, det vill säga i sluten vård och specialiserad öppenvård, baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Under 2022 var det totalt drygt 4 333 000 personer i Sverige som vårdades inom specialistvården, det vill säga som var inskrivna på sjukhus eller gjorde läkarbesök i specialiserad öppen vård.
  • Under 2022 ägde ungefär 1 379 000 inskrivningar rum på svenska sjukhus varav sjukdoms- och symtomdiagnoser stod för cirka 1 036 000 vårdtillfällen och covid-19 för 27 000. Totalt slutenvårdades drygt 827 000 patienter på sjukhus.
  • Den vanligaste anledningen till inskrivning på sjukhus var hjärt- och kärlsjukdomar för män. För kvinnor var det ungefär lika vanligt med skador och förgiftningar som hjärt- och kärlsjukdom, efter den dominerande anledningen förlossning.
  • Under 2022 ägde ungefär 13 594 000 läkarbesök rum i specialiserad öppen vård. Covid-19 ställdes som huvuddiagnos för 34 000 av dessa besök.

Källa: Statistikdatabaserna för diagnoser i sluten vård och specialiserad öppen vård

Statistikpublikation

Sjukdomar behandlade i sluten vård är en årlig rapport som ger övergripande statistik över antalet patienter som vårdats årligen, fördelat på stora diagnosgrupper, ålder och kön. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen för diagnoser i slutenvård och specialiserad öppenvård kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det är möjligt att visa antal personer som årligen eller varje månad behandlas i specialistvården samt uppdelat på slutenvård och specialiserad öppenvård. Det går också att se vilka sjukdomar, symptom och skador som behandlas.

Preliminär månadsstatistik publiceras i statistikdatabasen senast i slutet på varje månad med tre månaders fördröjning.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Filer för dig som vill hämta större datamängder

Det finns api:er som går att använda för att göra uttag från statistikdatabasen om sjukdomar och symptom i specialistvård. De kan användas av till exempel utvecklare som vill hämta större datamängder.  

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om sjukdomar och symtom baseras på patientkontakter där personen lagts in på sjukhus, från 1988. Statistikdatabasen innehåller statistik från år 1998 för den slutna vården och besök hos läkare i öppen specialistvård från 2001. Dessa två delar utgör tillsammans den svenska specialistvården. Statistiken innehåller därmed inte primärvård, det vill säga inga besök från vårdcentraler eller liknande.

De uppgifter som ingår i statistiken är antal patienter och antal vårdkontakter med specialistvården uppdelade på sjukdom eller symtom. Sjukdomarna och symtomen i statistiken baseras på det tillstånd som var anledningen till vårdkontakten, vilket kallas för kontaktens huvuddiagnos. Denna klassas enligt ICD-10-SE. I statistiken är sjukdomarna och symptomen grupperade efter diagnoskapitel, diagnosavsnitt och diagnoskategorier. Vidare finns också uppgifter om kön, ålder och patientens hemlän. För slutenvården finns också uppgifter om vårdtid för vårdkontakten.

Statistikens kvalitet

Huvuddiagnos saknas för cirka 1 procent av alla inrapporterade vårdkontakter i slutenvården medan bortfallet på huvuddiagnos i öppenvården har minskat kraftigt från 25–30 procent de första åren till i dagsläget cirka 3 procent av inrapporterade läkarbesök. Bortfall av huvuddiagnos gör att statistiken över antal vårdkontakter och patienter per diagnosgrupp i vissa fall är en underskattning.

År 2001 infördes inrapportering av läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Antalet läkarbesök som rapporteras i har sedan dess ökat kraftigt. Det är därför inte möjligt att titta på antal läkarbesök i öppenvården över tid för att se om flera patienter som vårdar en sjukdom som är jämförbara med tidigare. Det är också viktigt att tänka på när statistiken för hela specialistvården sammanställs. Något som ser ut som en ökning av antalet personer som besöker vården kan i själva verket bara vara och ökad inrapportering av dessa till patientregistret.

Det finns fortfarande ett bortfall av läkarbesök, som till stor del består av privata vårdgivare som inte rapporterat i data.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: