Statistik om hjärtinfarkter

Här hittar du statistik om hjärtinfarkter baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • År 2022 fick cirka 22 400 personer i Sverige akut hjärtinfarkt och cirka 4 700 personer avled med hjärtinfarkt.
  • Av de personer som har fått en akut hjärtinfarkt dör 22 procent inom 28 dagar.
  • Männen står för cirka 64 procent av alla incidenta fall av akut hjärtinfarkt.
  • 66 procent av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Knappt fyra procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.

Källa: Statistik om hjärtinfarkter 2022

Statistikpublikation

Statistik om hjärtinfarkter presenterar statistik om hjärtinfarkter hos och män över 20 år, i riket och i länen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistik om hjärtinfarkter

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om hjärtinfarkter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om hjärtinfarkter grundar sig på patientregistret och dödsorsaksregistret .

Det här ingår i statistiken

Statistiken om hjärtinfarkter omfattar insjuknande, överlevnad och dödlighet i hjärtinfarkt.

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om hjärtinfarkter av god kvalitet och bortfallet är litet. Statistikens kvalitet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, det vill säga i patientregistret och dödsorsaksregistret. Läs mer i den senaste kvalitetsdeklarationen som hör till publikationen Statistik om hjärtinfarkter samt på respektive registers sida om framställning och kvalitet.

År 2001 fick akut hjärtinfarkt en vidare definition i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det medförde en kraftigt förhöjd rapportering till patientregistret av vårdtillfällen med diagnosen akut hjärtinfarkt. Många fall som tidigare skulle ha diagnostiserats som någon typ av angina, det vill säga kärlkramp, fick nu diagnosen akut hjärtinfarkt. År 2004 var rapporteringen dock nere på ungefär samma nivå som innan den vidare definitionen infördes.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: