Statistik om cancer

Här hittar du statistik om cancer baserad på cancerregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov

Korta fakta

  • År 2022 rapporterades 78 463 maligna tumörer för 72 108 individer till cancerregistret.
  • Antalet inrapporterade maligna tumörer har ökat jämfört med år 2021.
  • Bland de insjuknande utgjorde knappt 54 procent män och drygt 46 procent kvinnor.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män är det prostatacancer.
  • Antalet personer i befolkningen som lever efter en cancerdiagnos har ökat över tid vilket kan hänföras till ökad cancerupptäckt och bättre överlevnad.
  • Hudcancer fortsätter att öka och ökningstakten malignt melanom är störst i äldre åldersgrupper.

Källa: Statistik om nyupptäckta cancerfall 2022

Statistikpublikationer

Statistik om nyupptäckta cancerfall har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958. Rapporten redovisar framför allt nya fall, det vill säga tumörer, i olika cancersjukdomar. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i december. 

Statistik om bröstcancer
Statistik om bröstcancerArtikelnummer: 2023-10-8807|Publicerad: 2023-10-26
Tillhörande dokument och bilagor

Cancer i siffror

Cancer i siffror har publicerats vart fjärde år. Rapporten tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad. Den ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

statistikdatabasen för cancer kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på statistikdatabaserna på olika cancersjukdomar, dödsorsaker respektive olika diagnoser för slutenvård.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om cancer kommer från två olika register:

Statistikens kvalitet

Läs mer om statistikens kvalitet på sidan om cancerregistrets framställning och kvalitet.

 

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: