Statistik om cancer

Här hittar du statistik om cancer baserad på cancerregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov

Korta fakta

  • År 2020 rapporterades 68 318 maligna tumörer för 62 555 individer till cancerregistret.
  • Antalet rapporterade tumörer och individer var cirka 5 procent lägre än för genomsnittet för de tre föregående åren.
  • Andelen män bland de insjuknande utgjorde nästan 53 procent och andelen kvinnor drygt 47 procent.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor var bröstcancer och bland män var prostatacancer vanligast.

Källa: Statistik om nyupptäckta cancerfall 2020

Statistikpublikationer

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistik om nyupptäckta cancerfall har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958. Rapporten redovisar framför allt nya fall, det vill säga tumörer, i olika cancersjukdomar. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i december. 

Cancer i siffror

Cancer i siffror har publicerats vart fjärde år, senast 2018. Rapporten tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad. Den ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form. 

Cancer i siffror 2018 – Populär vetenskapliga fakta om cancerArtikelnummer: 2018-6-10|Publicerad: 2018-01-01

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

statistikdatabasen för cancer kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på statistikdatabaserna på olika cancersjukdomar, dödsorsaker respektive olika diagnoser för slutenvård.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om cancer kommer från två olika register:

Statistikens kvalitet

I en samkörning som gjorts med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till cirka 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar.

Studien visar också att registret har en god täckningsgrad överlag. Det gör att registret lämpar sig bra för forskning och statistik.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: