Statistik om stroke

Här hittar du statistik om stroke baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • 2022 drabbades ungefär 25 100 personer och 5 600 avled med stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning).
  • 75 procent av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Nästan fyra procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.
  • I 24 procent av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.

Källa: Statistik om stroke 2022

Statistikpublikation

Statistik om stroke är en årlig rapport som ger övergripande statistik om stroke hos personer under 20 år, fördelat på kön och ålder. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik .

Statistik om stroke

Uppgifter om stroke finns också i våra årliga rapporter med statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård och dödsorsaker.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om stroke  kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om stroke grundar sig på patientregistret och dödsorsaksregistret .

Det här ingår i statistiken

Statistiken om stroke inkluderar dödlighet och insjuknande i stroke, både hjärninfarkt och hjärnblödning, hos kvinnor och män över 20 år.

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om stroke av god kvalitet och bortfallet är litet.

Kvaliteten och bortfallet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, det vill säga patientregistret och dödsorsaksregistret. Läs mer i den senaste kvalitetsdeklarationen som finns högre upp på sidan.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: