Statistik om skador och förgiftningar

Här hittar du statistik om skador och förgiftningar samt orsaker till dessa. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen, med 71 000 inskrivna på sjukhus år 2022.
  • Nästan sex procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under 2022 inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka.
  • Under 2022 fick cirka 560 000 personer specialistvård (ej primärvård) efter en olyckshändelse.

Källa: Statistikdatabasen om yttre orsaker till skador och förgiftningar 2022

Statistikpublikationer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård är en årlig rapport som presenterar statistik om personer som vårdats på sjukhus för en skada eller förgiftning samt statistik om omständigheterna runt skadehändelsen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning är en rapport som bygger på den utvidgade och fördjupade skaderegistreringen för Injury Data Base Sverige, IDB. Rapporten publicerades senast år 2011.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning
Skador bland barn i Sverige – Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling
Skador bland barn
Statistik om skador bland barn 2016Artikelnummer: 2017-11-5|Publicerad: 2017-01-01
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabaserna kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Statistikdatabasen för yttre orsaker samt skador och yttre orsaker på kommunnivå

I statistikdatabasen för yttre orsaker till skador och förgiftningar hittar du statistik från patientregistret om vad som varit anledningen, det vill säga den yttre orsaken till inskrivningen på sjukhus (slutenvård). Det är även möjligt att ta fram motsvarande statistik över personer som varit inskrivna på sjukhus och/eller behandlats av läkare i specialiserad öppenvård.

För vissa skador och skadehändelser är det möjligt att ta fram uppgifter i statistikdatabasen för skador och skadehändelser på kommunnivå.

Statistikdatabasen för diagnoser i specialiserad öppenvård och statistikdatabas för diagnoser i sluten vård

I statistikdatabasen för diagnoser i sluten vård och specialiserad öppenvård kan du se vilka skador, förgiftningar, sjukdomar och symptom som årligen behandlats i specialistvården samt uppdelat på slutenvård och specialiserad öppenvård.

Statistikdatabasen för dödsorsaker

I statistikdatabasen för dödsorsaker hittar du statistik från dödsorsaksregistret om vad som orsakat dödsfallen, det vill säga yttre orsaker till att personer avlidit.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Filer för dig som vill hämta större datamängder

Det finns bland annat filer med innehåll från statistikdatabasen om yttre orsaker och dödsorsaker. Filerna kan användas av till exempel utvecklare som vill hämta större datamängder.

Källor till statistiken

Statistiken om skador och förgiftningar grundar sig på uppgifter från patientregistret, dödsorsaksregistret och Injury Data Base Sverige, IDB.

De nya dataskyddsreglerna inom EU, GDPR, påverkade insamlingen till registret och Socialstyrelsen kom fram till att det inte är möjligt att fortsätta behandlingen av personuppgifter inom IDB. Data sammanställdes för år 2017, men finns sedan maj 2018 då GDPR började tillämpas inte längre tillgängliga. För att insamlingen eventuellt ska kunna återupptas behöver regeringen göra en förordningsändring.

Det här ingår i statistiken

Den statistik om skador och förgiftningar som är baserad på patientregistret inkluderar uppgifter om vad som varit anledningen, det vill säga den yttre orsaken, till specialistvård. I specialistvård ingår slutenvård då personen var inskriven på sjukhus samt specialiserad öppenvård då person behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården. Primärvård ingår inte. Förutom yttre orsak finns också uppgift om personen behandlats för en skada eller förgiftning.

Statistiken som är baserad på dödsorsaksregistret inkluderar orsaken till dödsfallet, det vill säga den yttre orsaken till att personen avlidit, samt uppgift om skada eller förgiftning.

Statistikens kvalitet

Statistikens bortfall och kvalitet beror på inrapporteringen till de register som statistiken grundar sig på, det vill säga kvalitet och bortfall för patientregistret och dödsorsaksregistret.

Att vissa regioner tidigare har haft en bristfällig rapportering av yttre orsaker till skador och förgiftningar berör specifikt skadestatistiken. Statistik över bortfallet finns här:

Bortfall – yttre orsak till skador och förgiftningar i respektive län

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: