Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Statistik om dödsorsaker

Här hittar du statistik om dödsorsaker baserad på dödsorsaksregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • I genomsnitt dör det i Sverige omkring 90 000 personer per år
  • Under 2022 avled 94 823 personer, varav 47 265 kvinnor och 47 558 män
  • Den totala dödligheten har minskat för alla åldersgrupper under perioden 1987–2022
  • Över tidsperioden observeras dock en ökad dödlighet i fallolyckor för äldre män

Källa: Statistik om dödsorsaker 2022

Statistikpublikationer

Statistik om dödsorsaker är en rapport som ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen. Socialstyrelsen publicerar också annan statistik om dödsorsaker.

Statistik om dödsorsaker 2022
Statistik om multipla dödsorsaker
Statistik om multipla dödsorsakerArtikelnummer: 2023-4-8488|Publicerad: 2023-04-13
Tillhörande dokument och bilagor
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2022
Dödsorsaksstatistik – Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om dödsorsaker kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om dödsorsaker grundar sig på uppgifter från dödsorsaksregistret. Vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i registrets variabelförteckning. Uppgifterna i registret grundar sig på de dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen.

Det här ingår i statistiken

Statistiken i den årliga rapporten och statistikdatabasen omfattar samtliga personer som avlidit under ett kalenderår och som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet intr

äffade i eller utanför landet.

Rapporten och statistikdatabasen innehåller, om inget annat anges, information om underliggande dödsorsaker. Underliggande dödsorsak är enligt WHO

  • den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller
  • de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget. Med det menas underliggande dödsorsak, alla sjukdomshändelser i kedjan som ledde till döden, komplikationer och bidra

gande dödsorsaker.

Statistikens kvalitet

Statistiken bygger på de dödsorsaksintyg som skickas in av läkare till dödsorsaksregistret. Internationellt sett är bortfallet mycket litet. Dock saknas ett antal intyg varje år.

Senast uppdaterad:
Publicerad: