Lämna uppgifter till registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Lämna uppgifterna senast den 15:e i nästkommande månad. Exempel: uppgifter som gäller för mars månad ska du lämna senast 15 april.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Registret utgör underlag till forskning och officiell statistik.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt

  • lagen respektive förordningen om den officiella statistiken SFS 2001:99 respektive SFS 2001:100
  • förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter SFS 1981:1370
  • Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder HSLF-FS 2016:86.

Ladda ner

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: