Lämna uppgifter till statistiken om öppenvårdsinsatser till barn och unga

Statistik om öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till barn och unga. Uppgifterna som lämnas avser helåret som föregår inrapporteringstillfället. Lämna uppgifterna senast den 1 februari.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Statistiken ingår som en del i statistik och används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för geografiska jämförelser och som allmän information. Statistiken ligger bland annat till grund för att ta fram Socialstyrelsens årliga faktablad med tillhörande Excelbilaga ”Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga”.

Sekretessen kring uppgifterna

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är frivillig

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter då ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Kommuner som inte lämnar uppgifter kommer saknas i publiceringen av statistiken.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: