Lämna uppgifter till abortstatistiken

Så lämnar du uppgifter

Uppgifterna fyller du i på en särskild blankett, Rapport för inducerade aborter, som du ska skicka till oss per post. När du har postat blanketten ska du också mejla oss och meddela att blanketten är på väg. Alla instruktioner för hur du ska göra finns på blanketten. 

Öppna blanketten Rapport för inducerade aborter

Tidsplan

Lämna uppgifterna en gång per kvartal.

Vi behöver uppgifterna senast:

  • 30 april (för aborter utförda under januari–mars)
  • 31 juli (april–juni)
  • 31 oktober (juli–september)
  • 31 januari (oktober–december).

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att sammanställa statistik på riksnivå för att följa utvecklingen. Det går inte att härleda uppgifterna till någon enskild individ, eftersom uppgifterna är avidentifierade när de lämnas till oss.

Senast uppdaterad:
Publicerad: