Lämna uppgifter till cancerregistret

Cancerregistret innehåller uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd samt basalcellscancer. Den här sidan riktar sig till dig som ska rapportera uppgifter om basalcellscancer. De uppgifterna ska rapporteras direkt till Socialstyrelsen. Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd ska rapporteras till Regionala cancercentrum. Blankett och handledning finns på den här sidan.

Basalcellscancer

Uppgift om basalcellscancer (som inte tidigare biopserats eller är ett recidiv) ska lämnas från diagnostiserande patologiavdelning direkt till Socialstyrelsen via vår inrapporteringsportal. Den kliniskt ansvariga läkaren ska alltid, på remissen till patologiavdelningen, noga ange tumörens lokalisering samt om den tidigare biopserats eller är ett recidiv. Eftersom basalcellscancer endast ska anmälas från patologiavdelningen är det ett krav att den kliniskt ansvariga ger den information som patologiavdelningen behöver för att kunna uppfylla sin rapporteringsplikt.

Tidsplan för inlämning

Lämna uppgifterna för det föregående året senast den 31 mars. Exempel: uppgifter som gäller för 2022 ska du lämna senast den 15 april 2023.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Tumörer och tumörliknande tillstånd

Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd ska rapporteras till Regionala cancercentrum. Den läkare som är ansvarig för den kliniska diagnosen av nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd rekommenderas att rapportera in uppgifter genom att använda blanketten nedan. För att underlätta vid uppgiftsinlämning har Socialstyrelsen tagit fram handboken Kodning i cancerregistret.

Blankett för rapportering

Kodning i cancerregistret 2022

Kodning i cancerregistret 2022Artikelnummer: 2022-3-7793|Publicerad: 2022-03-08
Beställ

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa register som ger underlag för statistik om cancer. Där ingår uppgifter om basalcellscancer samt uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd, som vi får från Regionala cancercentrum. Uppgifterna i registret används också till fördjupade analyser, öppna jämförelser, utvärderingar och forskning.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Samtliga vårdgivare är skyldiga att lämna uppgifter till cancerregistret enligt

  • lagen om hälsodataregister SFS 1998:543 och förordningen om cancerregistret 2001:709
  • Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till cancerregistret HSLF-FS 2016:7.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: