Lämna uppgifter till registret över tvångsvård av vuxna missbrukare

Lämna uppgifterna från föregående år senast 31 januari. Exempel: uppgifter som gäller för 2022 ska du lämna senast 31 januari 2023.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om tvångsvård av vuxna missbrukare. Uppgifterna används också som underlag för forskning.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Vi samlar in uppgifterna till registret med stöd av förvaltningsrätterna och Statens institutionsstyrelse enligt

  • lagen respektive förordningen om den officiella statistiken SFS 2001:99 respektive SFS 2001:100
  • förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter SFS 1981:1370.

Ladda ner

Variabelförteckning LVM-registret Excelfil med variabelförteckning, koder och dataset

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: