Lämna uppgifter till registret över ekonomiskt bistånd

Lämna uppgifterna senast den 15:e i nästkommande månad. Exempel: uppgifter som gäller för januari månad ska du lämna senast 15 februari. Observera att avslutsorsaker kan rapporteras upp till fyra månader efter den månad som det utbetalade beloppet avser. Uppgifterna ska också lämnas årsvis, senast 15 april. Exempel: uppgifter för 2022 ska lämnas senast 15 april 2023.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om ekonomiskt bistånd både på månads- och årsbasis. Uppgifterna används till forskning, uppföljning, styrning och verksamhetsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om ekonomiskt bistånd enligt

  • lagen respektive förordningen om den officiella statistiken SFS 2001:99 respektive SFS 2001:100
  • förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter SFS 1981:1370
  • Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2015:30 om Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd.

Ladda ner

Förändring vid rapportering av ekonomiskt bistånd 2017Artikelnummer: 2016-2-13|Publicerad: 2016-01-01

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: