Lämna uppgifter om amning och rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Lämna uppgifterna senast 15 mars varje år. Amningen följs under barnets första 12 månader och föräldrars rökning vid de första levnadsveckorna och vid 8 månaders ålder. Rapportera uppgifter om barn födda ett visst år andra året efter födelseåret. Exempel: uppgifter som gäller barn födda 2022 ska du lämna senast 15 mars 2024.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna som underlag för den officiella statistiken om amning och den officiella statistiken om rökvanor bland spädbarnsföräldrar.

Rapporteringen är frivillig

Det finns ingen skyldighet att rapportera uppgifterna.

Uppgifter om amning

Mätålder (barnets ålder)

 

Datafångsintervall

fr.o.m.

t.o.m.

1 vecka

Utskrivning BB

2,5 v (18 d)

2 månader

1 mån+ 2 v (42 d)

2 m + 3 v (82 d)

4 månader

3 m + 2 v (105 d)

4 m + 3 v (143 d)

6 månader

5 m + 2 v (167 d)

7 mån (213 d)

8 månader

7 m + 2 v (227 d)

9 mån (274 d)

12 månader

11 m (335 d)

14 mån (426 d)

Variabler

Antal barn per kategori

Gäller de senaste 7 dagarna, förutom vid mätåldern 1 vecka då de senaste 1-2 dagarna avses.

Helt ammad

Barn som enbart fått bröstmjölk, inkl. vitaminer (t.ex. D-droppar), mineraler eller läkemedel de senaste 7 dagarna.

Övervägande ammad

Barn som förutom bröstmjölk också fått pyttesmå smakprover, oavsett antal, och/eller annan kost vid 1-2 tillfällen de senaste 7 dagarna.

Delvis ammad

Barn som förutom bröstmjölk också fått annan kost vid 3 eller fler tillfällen de senaste 7 dagarna (pyttesmå smakprover räknas inte).

Ej ammad

Barn som enbart fått annan kost än bröstmjölk.

 

Ordförklaringar

Bröstmjölk

Inkluderar amning, urpumpad bröstmjölk och donerad bröstmjölk.

Pyttesmå smakprover

Den lilla mängden av annan kost, motsvarande ungefär ett kryddmått (1 ml), som barnet kan få med en sked eller på fingret. Pyttesmå smakprov är i så små mängder att de inte konkurrerar med amningen.

Annan kost

Inkluderar bröstmjölksersättning, välling, vatten, drycker och annan föda.

Uppgifter om rökvanor bland spädbarnsföräldrar

Mätålder (barnets ålder)

Vid 0–4 veckor

Vid 8 månader

Variabler

Antal barn per alternativen ja/nej/vet ej

Anvisning/förklaring

Vårdnadshavare 1/Mor röker dagligen

För barn som har vårdnadshavare av samma kön ska den som står förtecknad först i BHV-journalen räknas som vårdnadshavare 1.

 

Samtliga barn ska ingå i redovisningen av varje variabel. Om ett barn bara har en vårdnadshavare räknas det som att den saknade vårdnadshavaren inte röker.

Vårdnadshavare 2/Far röker dagligen

Barnet utsätts dagligen för tobaksrök i sin hemmiljö

 

Någon person som är rökare bor stadigvarande (minst 14 dagar per månad) på samma adress som barnet. Exempelvis vårdnadshavare, sambo till vårdnadshavare, äldre syskon, far- eller morföräldrar.

Ordförklaring

Rökare

En person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak räknas som rökare. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus!

S.k. feströkare", dvs. en person som röker någon enstaka cigarett "någon gång ibland" räknas som "icke rökare"

Senast uppdaterad:
Publicerad: