Lämna uppgifter om insatsen råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Uppgifterna avser samtliga personer som hade beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 1 oktober och som regionen ansvarar för. Lämna uppgifter senast 1 november. Mätperioden är 1 oktober och inbjudan skickas ut 2 oktober eller nästkommande vardag.

Rapportera uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Statistiken ingår som en del i Sveriges officiella statistik och används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, geografiska jämförelser och som allmän information.

Sekretessen kring uppgifterna

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är frivillig

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter eftersom ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Kommuner och regioner som inte lämnar uppgifter kommer att saknas i publiceringen av den officiella statistiken.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Publicerad: