Information om kommunernas inrapportering

Vår officiella statistik om socialtjänsten bygger på omfattande inrapportering av uppgifter från kommunerna.

Vi informerar kommunerna årligen i juni månad om de förändringar som kommer att ske i uppgiftsinsamlingen avseende nästkommande statistikår. I filerna nedan hittar du information inför kommande statistikår 2025 samt tidigare statistikår.

Senast uppdaterad:
Publicerad: