Lämna uppgifter till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Sedan 1 januari 2019 ska uppgifterna lämnas in månadsvis. Lämna uppgifterna senast den sista dagen i månaden, två månader efter den månad som uppgifterna avser. Exempel: uppgifter som gäller för mars månad ska du lämna under april och maj månad, men senast 31 maj.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för officiell statistik om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen. Uppgifterna sammanställs bland annat i rapporten ”Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser” som publiceras årsvis.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården enligt

  • lagen om hälsodataregister SFS 1998:543 och förordningen om register hos Socialstyrelsen om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården SFS 2006:94
  • Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2017:67 om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Urval ur KVÅ som Socialstyrelsen har tagit fram

Ladda ner

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: