Lämna uppgifter till registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lämna uppgifterna en gång per år, i oktober månad. Exempel: uppgifter som gäller för 2022 ska du lämna senast 25 oktober 2022. Uppgifterna gäller verkställda beslut om insatser som enskilda personer i kommunen hade 1 oktober.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för den statistik som visar omfattningen av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Registret är en del i Sveriges officiella statistik och används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om insatser enligt LSS, enligt

  • lagen respektive förordningen om den officiella statistiken, SFS 2001:99 respektive SFS 2001:100
  • förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter, SFS 1981:1370
  • ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade, HSLF-FS 2016:48.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: