Lämna uppgifter till statistiken om förskrivna hjälpmedel

Statistik om förskrivna hjälpmedel samt kostnader för den enskilde för förskrivna hjälpmedel. Uppgifterna om antal brukare med förskrivet hjälpmedel samt antal förskrivna hjälpmedel som lämnas avser helåret som föregår inrapporteringstillfället. Dessa uppgifter rapporteras årligen. Uppgifter om kostnader för den enskilde avser de avgifter som gäller under en dag den första veckan i februari och rapporteras enbart vartannat år. Lämna uppgifterna senast den 1 mars.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Statistiken används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för geografiska jämförelser och som allmän information.

Sekretessen kring uppgifterna

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är frivillig

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter då ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Uppgiftslämnare som inte lämnar uppgifter kommer saknas i publiceringen av statistiken.

Mer hos oss

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: