Assisterad befruktning med donerade könsceller

Nationellt kunskapsstöd för assisterad befruktning med donerade könsceller vägleder dig som har ansvaret för att göra så kallade särskilda prövningar på en offentlig eller privat klinik som utför behandlingen. Vi vänder oss även till dig som är verksamhetschef på kliniken eller har motsvarande befattning.

För de som ansöker om behandling är en särskild prövning ett krav och en förutsättning för assisterad befruktning med donerade könsceller. Särskild prövning finns reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som du hittar längre ner på sidan. Kunskapsstödet kan ses som ett komplement till dessa föreskrifter och ger förutsättningar för likvärdighet i bedömning av sökandes möjlighet och förmåga att fungera som föräldrar under barnets hela uppväxt, oavsett var i landet man gör den särskilda prövningen.

I prövningen ska du som läkare ta ställning till om det är lämpligt att behandling äger rum med hänsyn till sökandes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Kunskapsstödet vägleder primärt i den psykologiska och sociala delen.

Kunskapsstödet tar också upp hur du som ger behandlingen kan ge föräldrarna information och stöd i att berätta för barnet om dess genetiska ursprung.

Publicerad: