Pediatrisk organdonation

Socialstyrelsen presenterar i detta kunskapsstöd fem nationella rekommendationer för främjande av pediatrisk organdonation. Behovet av organ för transplantation till små barn är stort i Sverige, samtidigt som tillgången på organ är mycket begränsad.

Syftet med kunskapsstödet

Syftet med detta kunskapsstöd är att stödja regionerna genom bästa tillgängliga kunskap i arbetet för en ökad organdonation från små barn med fokus på åldern mellan 0-6 år. Målet är att öka antalet organdonationer från små barn och bidra till en god vård och ett jämlikt omhändertagande över hela landet i den pediatriska donationssituationen, vilket i sin tur medför att fler små barn får möjlighet till en livräddande behandling genom transplantation.

Vem vänder sig kunskapsstödet till

Kunskapsstödet vänder sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer för barnintensivvårdsavdelningar och övriga intensivvårdsenheter där barn kan komma att vårdas. Det riktar sig även till vårdpersonal inom samma enheter. Rekommendationerna kan användas som underlag för hälso- och sjukvårdens processer och rutiner.

Läs kunskapsstödet 

Publicerad: