Stödja och stimulera kommunikations- och språkutveckling bland barn 0 till 2 år

Barns kommunikations- och språkutveckling går att påverka genom universella insatser till alla föräldrar och barn. Generellt föräldrastöd till familjer inom barnhälsovården kan stödja kommunikations- och språkutvecklingen bland de yngsta barnen. Detta kunskapsstöd vänder sig i första hand till dig som arbetar inom barnhälsovården.

Ett lyhört föräldraskap, en responsiv kommunikation och gemensam uppmärksamhet stimulerar barnet till att utveckla sin förmåga till kommunikation och språk. Det ökar också barnets ordförråd. Det som främjar barns utveckling generellt har även en positiv effekt för barn med behov av förstärkt stöd.

Nationellt kunskapsstöd
Publicerad: