Undernäring

Undernäring leder ofta till sjukdomar, eller förvärrar sjukdomar. I Sverige är det vanligast bland äldre. Nationellt kunskapsstöd för att förebygga och behandla undernäring hjälper dig att tidigt uppmärksamma personer med risk för undernäring, och ge anpassad behandling.

Vi vänder oss till dig som är chef, verksamhetsutvecklare eller berörd personal i all typ av hälso- och sjukvård. Vi vänder oss också till dig som arbetar i hemtjänsten, på ett särskilt boende för äldre eller på en bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Webbutbildning: Ett näringsriktigt samarbete

Webbutbildningen bidrar till att höja kunskapen och förståelsen för nutritionsvårdprocessen och vilka rutiner som behövs för att förebygga och behandla undernäring. Utbildningen vänder sig till dig som är vårdutvecklare, lärare, berörd chef eller är personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Publicerad: