Tillstånd som påverkar könsutvecklingen (DSD)

DSD är ett samlingsnamn för flera olika medfödda tillstånd som påverkar den biologiska könsutvecklingen. Det betyder att DSD har med kromosomer, könskörtlar, könsorgan och hormoner att göra. Intersexuella tillstånd är en del av tillstånden som ingår i DSD. Kunskapsstödet om DSD vänder sig framförallt till dig som möter patienter med DSD i arbetet, antingen regelbundet i specialiserade team eller mer sällan i primärvården.

DSD och variationer i könsorgan och könskörtlar är okänt för många. Vår förhoppning är att kunskapsstödet och informationsmaterialen till patienter och vårdnadshavare också ska bidra till en ökad kunskap hos allmänheten.

Fakta om DSD och tips för att prata med barn

Socialstyrelsens informationsmaterial Fakta om DSD är skrivet för ungdomar från cirka 10 år som har ett DSD-tillstånd, men du som möter barn och unga i hälso- och sjukvården har också nytta av innehållet.

Materialet Föräldrainformation om att prata med barn om DSD riktar sig till föräldrar, men kan också vara bra för vuxna inom hälso- och sjukvården och skolan. Innehållet visar vad yngre barn kan fundera över och behöva stöd i när det gäller DSD.

 

Publicerad: