Spelmissbruk

Problem med spel om pengar kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och problem med ekonomin. Du som möter personer med spelproblem i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten får rekommendationer i Nationellt kunskapsstöd för behandling vid spelproblem.

I Sverige finns ungefär 130 000 personer med spelproblem, och dubbelt så många med en förhöjd risk.

Publicerad: