Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

Nationellt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) ger en översikt av de bestämmelser och rekommendationer som är viktiga när du behandlar personer med opioidberoende – i hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller andra verksamheter.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk behandling, psykosocial behandling eller psykosocialt stöd.

Publicerad: