Kost vid diabetes hos vuxna

Rätt kost kan förbättra hälsan. Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och en minskad risk att dö i förtid för personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Kunskapsstödet vänder sig till dig som är chef, verksamhetsutvecklare eller berörd personal i hälso- och sjukvård.

Övervikt och obesitas är riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Kost och fysisk aktivitet är levnadsvanor som kan påverka vikten för personer med typ 2-diabetes, men täta återbesök kan behövas för att behandlingen ska nå resultat.

Nationellt kunskapsstöd
Publicerad: