Plötslig oväntad död hos spädbarn

Omkring 45 spädbarn avlider plötsligt och oväntat varje år i Sverige. För bara ungefär hälften av dem går det att fastställa en dödsorsak. I Nationellt kunskapsstöd för plötslig oväntad död hos spädbarn får du vägledning och rekommendationer för att förbättra diagnostiken och förebygga oväntad död.

Vi vänder oss främst till dig som är medarbetare eller chef i en verksamhet som tar emot spädbarn som har avlidit plötsligt och oväntat. Du kan utgå från rekommendationerna om du tar fram lokala eller regionala rutiner, vårdprogram eller liknande.

Nationellt kunskapsstöd
Plötslig oväntad död hos spädbarnArtikelnummer: 2016-11-6|Publicerad: 2016-01-01
Tillhörande dokument och bilagor
Publicerad: