Vuxna med könsdysfori

I Nationellt kunskapsstöd för vuxna med könsdysfori får du rekommendationer och vägledning om utredning och behandling. Vi riktar oss både till dig som möter patienter och till dig som beslutar om vårdutbud och resurser.

Könsdysfori är när det vid födseln registrerade könet inte stämmer överens med könsidentiteten och det leder till ett lidande eller en försämrad möjlighet att fungera i vardagen. 

Till dig som möter personer med könsdysfori

Broschyren Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete ska bidra till en bättre förståelse för tillståndet könsdysfori och därmed bättre bemötande av den vårdsökande. Den vänder sig till primärvården, den psykiatriska öppenvården, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, elevhälsan och angränsande vårdområden.

Information till personal
Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbeteArtikelnummer: 2020-1-6580|Publicerad: 2020-02-04
Senast uppdaterad:
Publicerad: