Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter och även till politiker på olika nivåer.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: