Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2024

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Socialstyrelsen skickar ut enkät inom områdena 
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • motverka hemlöshet
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Mars 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 11 – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Start vecka 11 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 • Start vecka 12 – enhetsundersökningen LSS samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 11 till vecka 13 – kommunerna ges möjlighet att granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Publicering:

 • Vecka 13 – uppdateringar i öppna jämförelser socialtjänst om placerade barn och ungas skolgång och behandling av psykiatriska tillstånd 

April 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 16 – enhetsundersökningen LSS 
 • Stänger vecka 17 – enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Maj 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 21 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 20 till vecka 21 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen LSS
 • Vecka 21 till vecka 22 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2024

Publicering:

 • Vecka 25 (preliminärt) – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

September 2024

Publicering:

 • Vecka 39 (preliminärt) – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Oktober 2024

Publicering:

 • Vecka 40 (preliminärt) – enhetsundersökningen LSS samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Vecka 44 (preliminärt) – uppdateringar i öppna jämförelser äldreomsorg

November 2024

Publicering:

 • Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2024 – registerdata till och med år 2023
 • Öppna jämförelser av placerade barns utbildning och hälsa 2024 – registerdata till och med år 2023
Senast uppdaterad:
Publicerad: