Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2023

Öppna jämförelser 2023 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2023.

Årets resultat visar bland annat:

  • Något fler kommuner bedriver uppsökande arbete riktat till personer i hemlöshet, än under pandemin. 24 procent av kommunerna har uppsökande verksamhet riktad till personer i akut hemlöshet och 60 procent av kommunerna uppger att de har sådan verksamhet riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende.
  • Det är betydligt vanligare med uppsökande verksamhet i kommuner med många invånare.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Öppna jämförelser 2020 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Fler publikationer

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: