Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2022.

Årets resultat visar bland annat:

  • Fler kommuner har överenskommelser om hur de ska agera för att undvika att personer och barnfamiljer blir avhysta. 38 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell skriftlig beslutad överenskommelse med hyresvärdar och bostadsbolag för hur de ska samverka i enskilda ärenden. Det är en ökning jämfört med åren 2016-2020.
  •  En lägre andel kommuner uppger i år att de bedriver uppsökande arbete riktat till personer i akut hemlöshet och till personer som riskerar att förlora sitt boende än 2020, precis innan pandemin.
  • 27 procent av kommunerna uppger att de någon gång under de senaste två åren kartlagt personer som är i en hemlöshetssituation och varit i kontakt med socialtjänsten. Andelen som kartlagt är högre i kommuner med många invånare.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: