Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2018

Resultaten finns presenterade i olika dokument:

  • Faktabladet (pdf) Öppna jämförelser 2018 – Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden innehåller sammanfattade resultat på riksnivå.
  • Excelfilen, som du hittar bland bilagorna, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av excelfilen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.
  • Användarguiden, som du hittar bland bilagorna, innehåller en beskrivning av datainsamlingen, analysstöd till kommunerna, metodbilaga samt beskrivning av alla indikatorer.

Om resultatet

Många personer är hemlösa eller har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Socialtjänsten har en viktig förebyggande roll för att motverka detta. Mer än hälften av kommunerna bedriver uppsökande arbete riktat till de som riskerar att förlora sitt boende.

Hyresskulder är den vanligaste orsaken till att personer blir avhysta (vräkta) från sin bostad. Knappt en av fyra kommuner har en beslutad rutin för att aktivt söka upp barnfamiljer som har hyresskulder, för att förhindra att de blir avhysta.

Mindre än var femte kommun har en övergripande plan för att motverka hemlöshet och att personer utestängs från bostadsmarknaden.

Ladda ner eller beställ

Stöd i arbetet
Kartläggning
Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktärArtikelnummer: 2017-11-15|Publicerad: 2017-11-30
Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer
En fast punktArtikelnummer: 2010-1-20|Publicerad: 2010-01-01
Beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: