Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

Öppna jämförelser 2020 – Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • Allt fler kommuner bedriver uppsökande verksamhet riktat till personer som riskerar att förlora sitt boende. I år uppger 62 procent av kommunerna att de bedriver sådan verksamhet. År 2016 var det 51 procent som uppgav det.
  • 41 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig överenskommelse med hyresvärdar och bostadsbolag om hur de ska samarbeta på övergripande nivå. Överenskommelsen avser bostäder för personer utestängda från bostadsmarknaden. 31 procent av kommunerna har en aktuell överenskommelse för hur dessa parter ska samarbeta i enskilda ärenden.
  • En av fem kommuner uppger att de har en beslutad övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Tidigare års resultat

Ladda ner eller beställ

Stöd i arbetet
Kartläggning
Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktärArtikelnummer: 2017-11-15|Publicerad: 2017-11-30
Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer
En fast punktArtikelnummer: 2010-1-20|Publicerad: 2010-01-01
Beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: