Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt den övergripande rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre.

Resultat – enkätdata

  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Rapport – Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten Vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Resultatet för indikatorerna är möjliga för både kommuner och regioner att påverka. Totalt redovisas 69 indikatorer och 19 bakgrundsmått.

2018 års rapport innehåller resultat för samma indikatorer som föregående års rapport. Den innehåller dessutom resultat för ett antal utvalda indikatorer från Socialstyrelsens övriga publiceringar inom öppna jämförelser om äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Tidigare års resultat

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: