Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

Öpnna jämförelser 2019 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

En väl fungerade samordning inom socialtjänsten är viktig för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nära hälften av kommunerna har i år en aktuell skriftlig rutin för intern samordning mellan socialpsykiatrin och området barn och unga. Motsvarande rutin för samordning med området LSS, barn och vuxna, har över 60 procent av kommunerna.

Brukarstyrd brukarrevision är en metod för utvärdering och kvalitetssäkring ur ett användarperspektiv. Det är 15 procent av kommunerna som uppger att de använt resultat från brukarstyrd brukarrevision till verksamhetsutveckling.

Hälften av kommunerna har en rutin om att informera personer med psykisk funktionsnedsättning att de kan få en samordnad individuell plan, SIP.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare års resultat

Ladda ner eller beställ

Vägledning – Att ge ordet och lämna plats

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: