Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Förekomsten av uppsökande verksamhet har minskat. Andelen kommuner på riksnivå som uppger att de erbjuder uppsökande verksamhet befinner sig i år på 25 procent. Motsvarande resultat 2017 var 36 procent, en skillnad på 11 procentenheter.
  • Resultat på länsnivå visar att Uppsala, Stockholm och Södermanland är de län som erbjuder insatsen arbetslivsinriktad rehabilitering med supported employment enligt IPS-modellen i störst utsträckning.
  • Andelen kommuner som uppger att de använder IBIC inom socialpsykiatrin vid utredningar och uppföljningar har ökat både i år och över åren. Det är nu 53 procent av kommunerna som använder IBIC vid utredningar, en ökning med 10 procentenheter sedan 2021. 38 procent av kommunerna använder IBIC vid uppföljningar, en ökning med 4 procentenheter under samma period.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: