Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2023

Öppna jämförelser 2023 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Social färdighetsträning enligt ESL-modellen, ett självständigt liv, innebär bland annat att fungera bättre i olika sociala sammanhang. Andelen kommuner som uppger att de erbjuder ESL har minskat stadigt sedan 2017. I år är det 37 procent av kommunerna som uppger att de erbjuder ESL. Motsvarande resultat 2017 var 52 procent, en minskning med 15 procentenheter.
  • Tillgången till öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning minskade kraftigt under covid-19. Årets resultat visar att 69 procent av kommunerna uppger att de erbjuder en öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2022 men fortfarande lägre än åren 2017–2020.
  • Erbjuden arbetslivsinriktad rehabilitering med supported employment enligt IPS-modellen är en indikator som finns inom både socialpsykiatrin och missbruks- och beroendevården. Resultat över tid visar att erbjudande om insatsen minskat inom socialpsykiatrin från 38 procent 2020 till 33 procent 2023, en minskning med 5 procentenheter.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
Öppna jämförelser 2021 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Fler publikationer

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: