Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021

Öppna jämförelser 2021 – Personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Tillgången till öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat under covid-19. 64 procent av kommunerna uppger i år att de erbjuder detta. Det är en minskning med 16 procentenheter jämfört med 2020.
  • Andelen kommuner som uppger att de använt resultat från brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling är 14 procent. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2020.
  • Det är en större andel av kommunerna som uppger att de genomfört en undersökning om enskildas uppfattning om kvalitet och använt resultaten för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet, än inom myndighetsutövningen. 47 procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 16 procent inom myndighetsutövningen.
  • Andelen kommuner som uppger att de erbjuder personligt ombud är fortsatt hög. Det är 84 procent av kommunerna som i år uppger att de erbjuder personligt ombud.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: