Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. Resultatet för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register.

Resultat 2022 – Placerade barns utbildning och hälsa

Öppna jämförelser 2022 – Placerade barns utbildning och hälsa

Indikatorerna baseras på registerdata från 2021 som belyser placerades barns utbildning och hälsa.

  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.

Om resultatet

  • Andelen placerade barn som har fullföljt grundskolan vid 17 års ålder och varit placerade hela årskurs 9 har ökat, från 81 procent 2020 till 83 procent 2021.
  • Andelen pojkar som vid 20 års ålder har en treårig gymnasieutbildning och någon gång i livet varit placerade har ökat, från 19 procent 2020 till 32 procent 2021. 

Resultat 2022 – Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser 2022 – Social barn- och ungdomsvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Fler kommuner har en aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden i jämförelse med 2021. Särskilt stor är ökningen gällande överenskommelse för samverkan med förskola, skola och polis.
  • Andel utbildad personal med mer än fem års erfarenhet av barnutredningar uppges i år vara 48 procent. Det är en ökning i jämförelse med 2021 då det var 44 procent.
  • 52 procent av kommunerna har gett skriftlig information till placerade barn om barnets rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga. Det är en ökning i jämförelse med 44 procent 2021.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Placerade barns utbildning och hälsa
Öppna jämförelser 2021 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2020 – Placerade barns utbildning och hälsa
Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård

Ladda ner och beställ

Handbok – Placerade barn och unga

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: