Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra indikatorer och nyckeltal för kommunernas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Uppgifterna baseras bland annat på den enkät som Socialstyrelsen skickar ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm samt Socialstyrelsens och SCB:s register.

Resultat enkätdata 2016–2023

Öppna jämförelser 2016–2023 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2016–2023 – Social barn- och ungdomsvårdArtikelnummer: 2023-10-8820|Publicerad: 2023-10-31

Redovisningen följer den nya modellen för öppna jämförelser och innehåller kvalitetsindikatorer, indikatorer för välfärd och en hållbar utveckling samt nyckeltal. Indikatorer och nyckeltal som tidigare publicerats i Öppna jämförelser – Placerade barns utbildning och hälsa är inkluderade.

Om resultaten

Resultaten visar bland annat:

  • Andelen utbildad personal med mer än fem års erfarenhet av barnutredningar uppges i årets öppna jämförelser vara 47 procent. Det är en liten minskning i jämförelse med 2022, då det var 48 procent. Utbildad personal med längre erfarenhet finns främst i kommuner med 30 000 till 200 000 invånare.
  • En högre andel, 55 procent, av kommunerna har en samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling i jämförelse med förra årets 50 procent.
  • Endast 49 procent av kommunerna uppger att de lämnat skriftlig information till alla placerade barn om barnets rättigheter samt kontaktuppgifter till socialsekreterare och till IVO. Det är en minskning från 52 procent 2022.

Faktablad och analyser

Här redovisas faktablad och analyser som baseras på resultatet av öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård.

Öppna jämförelser 2022 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2021 – Social barn- och ungdomsvård

Metodbeskrivningar

Här finns metodbeskrivningar för den kommunenkät som ligger till grund för vissa av indikatorerna i öppna jämförelser.

Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Resultat registerdata 2023

Öppna jämförelser 2023 – Social- barn och ungdomsvård

Fler publikationer

Rapport – jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser
Placerade barn och unga − Handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2023-10-8806|Publicerad: 2023-12-18
Beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: