Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och hör ihop med jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder som ska ge förutsättningar att genomföra strategin.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Regeringskansliet

Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

Föreskrifter och allmänna råd
Meddelandeblad

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I meddelandebladet beskrivs vad de nya bestämmelserna innebär.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården

Detta utbildningsmaterial riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som kommer i kontakt med vuxna i sitt arbete. Syftet är att ge kunskap om hur våldet kan yttra sig, vilka konsekvenser det kan få för hälsan samt på vilket sätt det kan uppmärksammas. Materialet är också tänkt att ge personalen stöd i att tillsammans med chefen se över rutiner, arbetssätt och förhållningssätt i mötet med dem som kan ha erfarenhet av våld. Till utbildningsmaterialet finns även ett chefsstöd och en studiehandledning som beskriver hur man kan arbeta med utbildningen. 

Utbildning för hälso- och sjukvården och tandvården
Studiehandledning för hälso- och sjukvården och tandvården

Utbildningsmaterial för socialtjänsten

Detta utbildningsmaterial riktar sig till personal inom socialtjänsten som kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för våld i sina nära relationer. Det riktar sig främst till de som inte arbetar med våldsutsatta på daglig basis, utan som möter personer som har behov av annat stöd. Men det kan även vara värdefullt för de som kommer i kontakt med våldsutsatta mer regelbundet. Till utbildningsmaterialet finns även ett chefsstöd och en studiehandledning som beskriver hur man kan arbeta med utbildningen. 

Studiehandledning för socialtjänsten

Om våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om vad våld i nära relationer är, om särskild utsatthet och om att bedöma risker och behov av stöd. Du kan också läsa om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för personer som är utsatta för våld i nära relationer. 

Våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Ansök och läs om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om och läsa om de statsbidrag som finns. Webbplatsen har en e-tjänst för att att ansöka om statsbidrag som du loggar in med en personlig e-legitimation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: