Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och hör ihop med jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder som ska ge förutsättningar att genomföra strategin.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Regeringskansliet

Föreskrifter och allmänna råd 

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. 

Föreskrifter och allmänna råd
Handbok för socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Meddelandeblad

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I meddelandebladet beskrivs vad de nya bestämmelserna innebär.

Utbildningsmaterial

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten

Instruktion till Socialstyrelsens beräkningsverktyg  

Om våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om vad våld i nära relationer är, om särskild utsatthet och om att bedöma risker och behov av stöd. Du kan också läsa om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för personer som är utsatta för våld i nära relationer. 

Våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På den här webbplatsen kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att ansöka om statsbidrag.
Senast uppdaterad:
Publicerad: