Nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni

Ge tidig diagnos och behandling, så att fler kan bli friska snabbare. Erbjud också specialiserade multiprofessionella team, när annan vård inte räcker. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om provocerad vulvodyni – ett tillstånd som ofta ger intensiv smärta vid vaginalt sex. De vänder sig både till dig som beslutar om resurser och till dig som möter patienter.

Provocerad vulvodyni kallades tidigare vestibulit.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Riktlinjerna i korthet

Indikatorer för uppföljning och utvärdering

Vi har vi tagit fram indikatorer för ett urval av våra rekommendationer. Du som är beslutsfattare kan använda dem för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Filmer

Syntolkad version: Vård vid provocerad vulvodyni. Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer samt stöd till personal på Vimeo (05:01)

Syntolkad version: Föreläsning om vård vid provocerad vulvodyni på Vimeo (51:32)

Affischer

Ladda ner affischer om vulvodyni
Provocerad vulvodyni – Kvinnor upp till 25 år – AffischArtikelnummer: 2023-3-8449|Publicerad: 2023-03-23
Provocerad vulvodyni – Kvinnor över 25 år – AffischArtikelnummer: 2023-3-8450|Publicerad: 2023-03-23

Kontakt

Emma Strollo, rekommendationer
Telefon: 075-247 38 58

Kontakt

Christina Broman, indikatorer
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: