Bröstcancer – screening med mammografi

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för bröstcancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Bröstcancer, screening med mammografi var 18-24:e månad

Del av befolkningen
Kvinnor 40-74 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för bröstcancer med mammografi till kvinnor i åldern 40–74 år. Hälso- och sjukvården bör dessutom förbättra och utveckla det befintliga screeningprogrammet genom att

  • förtydliga informationen om programmet
  • skapa förutsättningar för att systematiskt mäta och följa upp effekter.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att programmets hälsovinster i form av minskad dödlighet överväger de negativa effekterna.

Avgörande för rekommendationen är att screeningprogrammet sänker dödligheten i bröstcancer med 16–25 procent.

En negativ effekt av programmet är dock att det finns en risk för att bröstcancer som inte skulle ha gett symtom diagnostiseras och behandlas i onödan.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Nationell utvärdering - Folder
Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: