Bröstcancer – screening med mammografi

Alla regioner ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer, till kvinnor mellan 40 och 74 år. Screeningen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi rekommenderar inte screening efter 74 års ålder, eftersom inga fördelar är visade.

Screeningrapport med rekommendation om att inte erbjuda screening efter 74 år

I screeningrapporten får du en samlad bild av vad som gäller för dagens bröstcancerscreening:

  • regelverket enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
  • Socialstyrelsens förtydligande rekommendation om att inte erbjuda screening efter 74 års ålder – inga fördelar är visade, och man riskerar att behandla cancer som aldrig hade hunnit ge symtom
  • kunskapsläget för alternativa undersökningsmetoder: DBT och brösttäthetsbedömning – vinsterna är osäkra
  • förbättringsområden i dagens screening, enligt vår utvärdering
  • nya metoder som kan förbättra screeningen framöver.

Vetenskapligt underlag från SBU

Screening för bröstcancer hos kvinnor över 74 år – ett vetenskapligt underlag.

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen utvärderar återkommande om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir. För detta tar vi fram indikatorer.

Vi utvärderade bröstcancerscreeningen senast 2022. Du som är beslutsfattare kan använda resultaten för att förbättra screeningen i din region.

Indikatorer – screening för bröstcancer med mammografiArtikelnummer: 2022-6-8260|Publicerad: 2022-06-16

 

Kontakt

Frågor om screening

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Publicerad: