Nationella riktlinjer: Graviditet, förlossning och tiden efter

Mödrahälsovården och förlossningsvården är bra, men det kan bli ännu bättre. Här ger vi stöd till dig som möter patienter under en graviditet, förlossning eller tiden efter. Du som är beslutsfattare eller chef får stöd för att prioritera resurser – och satsa på de insatser som ger bäst effekt.

Sök i riktlinjerna

Om riktlinjerna

Målgrupper: personal och beslutsfattare

Riktlinjerna vänder sig både till dig som möter patienter och till dig som är beslutsfattare eller chef.

Utgångspunkt: vården i dag

Sveriges mödra- och barnadödlighet är bland de lägsta i världen. Vården skiljer sig dock mellan regionerna.

Rekommendationerna bygger på bästa tillgängliga kunskap

Läs om hur vi har tagit fram rekommendationerna. Du kan lämna synpunkter fram till 1 mars 2024.

Implementera riktlinjerna

Här får du stöd för att införa de rekommenderade arbetssätten – och få dem att användas varaktigt.

Vi följer upp och utvärderar

Vi kommer att utvärdera hur riktlinjerna följs. För detta har vi tagit fram indikatorer.

Kompletterande stöd

Du kan behöva ta hänsyn till kompletterande material för att patienterna ska få god och välorganiserad vård.