Nationella riktlinjer: Graviditet, förlossning och tiden efter

Mödrahälsovården och förlossningsvården är bra, men det kan bli ännu bättre. Här ger vi stöd till dig som möter patienter under en graviditet, förlossning eller tiden efter. Du som är beslutsfattare eller chef får stöd för att prioritera resurser – och satsa på de insatser som ger bäst effekt.

Sök i riktlinjerna

Om riktlinjerna