Livmoderhalscancer – screening med HPV-test

Alla regioner ska erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer, till kvinnor mellan 23 och 70 år. Screeningen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I vår screeningrapport kan du läsa mer om hur screeningen bör gå till, och varför den är motiverad.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14)

Screeningrapport med rekommendation och motivering

Vi följer upp vården

I Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir.

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden som behöver förbättras. Det kan även innebära nya rekommendationer när screeningprogrammet ses över.

Indikatorer
Indikatorer – screening för livmoderhalscancerArtikelnummer: 2022-2-7762|Publicerad: 2022-02-23
Utvärdering – Folder

Kontakt

Agneta Calleberg, rättslig reglering
Telefon: 075-247 40 15

Kontakt

Mina Abbasi, övergripande frågor om screeningen
Telefon: 075-247 31 71

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: