Nationella riktlinjer: endometrios

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Nationella riktlinjer - Rapport

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av endometriosvården

Under 2018–2019 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid endometrios. Utgångspunkten för utvärderingen var de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios som publicerades 2018. Även andra aspekter av vården vid endometrios belystes.

Kontakt

Elisabeth Eidem, rekommendationer

Kontakt

Madelene Barboza, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: