Vår organisation

Socialstyrelsen leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarig för den löpande verksamheten inför styrelsen.

Det här är Socialstyrelsen

Styrelsen leder vår verksamhet.

Generaldirektör Olivia Wigzell är myndighetens chef och är ansvarig för den löpande verksamheten inför styrelsen.

Ledningsgruppen består av generaldirektören och alla avdelningscheferna. 

Verksamheten är uppdelad i nio avdelningar, sex sakavdelningar och tre stödavdelningar.

Vi leder ett antal råd och nämnder. Vid behov anlitar vi olika experter, till exempel de vetenskapliga råden.

Vi har beredskap vid allvarliga händelser och vid behov samordnar vi delar av hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Organisationsplan

Senast uppdaterad:
Publicerad: