Vår organisation

Socialstyrelsen leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarig för den löpande verksamheten inför styrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: